01-slider-06a-v3
Przewóz osób na terenie Polski i Europy
02-slider-02b
Wysokiej klasy busy.
03-slider-06c
Komfort i bezpieczeństwo.
04-slider-06d
Zadowolenie klientów to nasz priorytet
05-slider-07a-v1
previous arrow
next arrow

Przewóz osób na terenie Polski i Europy!

Firma Peterseen zajmuje się przewozem osób na terenie Polski i Europy. Dysponujemy wysokiej klasy, nowoczesnymi i bezpiecznymi busami, mikrobusami oraz autokarami. Współpracujemy z biurami turystycznymi, klubami sportowymi, instytucjami, szkołami, hotelami, zakładami pracy oraz klientami indywidualnymi.Posiadane przez nas licencje, certyfikaty, ubezpieczenia oraz wykwalifikowany personel są niepodważalnym gwarantem komfortowej i bezpiecznej podróży. Każdy z naszych przewozów skalkulowany jest indywidualnie pod klienta w zależności od kierunku, długości oraz specyfiki wyjazdu.

Najwyższa dbałość o zadowolenie klientów – to nasz priorytet. Gwarantujemy bezpieczeństwo i komfort w podróży.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszych usług.

KOMFORT

BEZPIECZEŃSTWO

JAKOŚĆ

SZEROKA OFERTA W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB

Przewozy turystyczne

Wycieczki, wczasy, zielone szkoły, obozy, kolonie, zimowiska itp.

Obsługa firm

Targi, wyjazdy integracyjne, szkolenia, eventy, konferencje

Imprezy okolicznościowe

Wesela, zjazdy, uroczystości rodzinne, wieczory Panieńskie oraz Kawalerskie itp.

Przewozy pracownicze

Krajowe i zagraniczne (dowóz pracowników do pracy).

Lokalne transfery

Dowóz i odbiór osób na i z lotnisk, dworców itp.

Pozostałe

Imprezy sportowe, wyjazdy na koncerty, dyskoteki, przysięgi itp.

NASZA FLOTA

Do dyspozycji naszych klientów posiadamy 7 wygodnych i bezpiecznych samochodów.

Toyota ProAce Verso Business Long (9 miejsc: 8+kierowca)

Wyposażony w: niezależnie sterowana 3-strefowa klimatyzacja oraz ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, pasy bezpieczeństwa, przyciemniane szyby, 2 x boczne drzwi, lampki do czytania, bardzo pojemny bagażnik.

Renault Trafic Long (9 miejsc: 8+kierowca)

Wyposażony w: 3-strefową klimatyzację, ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, pasy bezpieczeństwa, przyciemniane szyby, lampki do czytania, bardzo pojemny bagażnik.

Volkswagen Caravelle Long (9 miejsc: 8+kierowca)

Wyposażony w: niezależnie sterowana 3-strefowa klimatyzacja oraz ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, pasy bezpieczeństwa, przyciemniane szyby, uchylne szyby boczne, lampki do czytania, bardzo pojemny bagażnik.

Mercedes Sprinter VIP (24 miejsca: 23+kierowca)

Wyposażony w: szerokie, wyprofilowane, rozsuwane i odchylane fotele z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa oraz podłokietnikami; stoliki, wieszaki na ubrania, półki bagażowe, indywidualne nawiewy, oświetlenie oraz nagłośnienie; DVD wraz z 17-calowym monitorem o szerokim kącie widzenia; mikrofon i wzmacniacz; klimatyzację oraz ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej; podwójne, atermiczne, przyciemniane szyby; bardzo pojemny bagażnik.

Isuzu Novolux (31 miejsc: 30+kierowca)

Wyposażony w: pasy bezpieczeństwa, mikrofon, regulowana klimatyzacja, z indywidualnym nawiewem, lodówka, ogrzewanie postojowe (webasto), oświetlenie LED, fotele z regulowanymi podłokietnikami, rozsuwane fotele, szyby podwójne, indywidualne oświetlenie.

Isuzu Turquoise (33 miejsca: 32+kierowca)

Wyposażony w: pasy bezpieczeństwa, mikrofon, regulowana klimatyzacja, z indywidualnym nawiewem, lodówka, caffe bar, ogrzewanie postojowe (webasto), oświetlenie LED, fotele z regulowanymi podłokietnikami, rozsuwane i odchylane fotele, szyby podwójne, indywidualne oświetlenie.

VDL Futura Euro VI (59 miejsc: 57+pilot+kierowca)

Wyposażony w: pasy bezpieczeństwa, mikrofon, ogrzewanie, klimatyzacja z indywidualnym nawiewem, lodówka, regulowane fotele z podłokietnikami, rozsuwane fotele, szyby podwójne, indywidualne oświetlenie.

REGULAMIN PRZEWOZU

1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a. Zamawiający – osoba lub podmiot korzystający z usług przewozu.
b. Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów.
c. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu.
d. Zamówienie – jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Zamawiającym.
e. Umowa przewozu- jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Zamawiającym.
2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.
3. Złożenie zamówienia lub podpisanie umowy przewozu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Zamawiający odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru.
2. Zamawiający odpowiedzialny jest za Pasażera, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar. Jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody spowodują wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.
3. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z usługi przewozu jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty: 10 % od ceny usługi w przypadku gdy przewóz miał nastąpić po minimum 14 dniach 20% od ceny usługi w przypadku gdy przewóz miał nastąpić po minimum 7 dniach 50% od ceny usługi gdy przewóz miał nastąpić w terminie do 7 dni.
4. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 10% od Ceny usługi w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia.
5. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty wynikającej z faktury za przewóz w terminie określonym w ww. fakturze, przy czym ww. termin oznacza datę zaksięgowania na rachunku Przewoźnika.

1. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak ww. dokumentów
2. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i komfortu podróżowania, oraz stosować się do zaleceń obsługi pojazdu.
3. W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
4. Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015r., w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.
5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna w chwili, kiedy znajdują się one poza autokarem.
6. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

1. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
a. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
c. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży innych pasażerów lub należyte wykonywanie obowiązków leżących po stronie kierowcy. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer oraz Zamawiający.
2. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
3. Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów.
4. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu autokarem zastępczym – innym niż przewoźnika.
7. W przypadku zerwania umowy lub zamówienia przez Przewoźnika jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty: 10 % od ceny usługi w przypadku gdy przewóz miał nastąpić po minimum 14 dniach 20% od ceny usługi w przypadku gdy przewóz miał nastąpić po minimum 7 dniach 50% od ceny usługi gdy przewóz miał nastąpić w terminie do 7 dni.

1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie 14 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
2. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Zamawiający bądź jego pełnomocnik.
3. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
4. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty.
5. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Zamawiającego o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.
6. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie 14 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
2. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Zamawiający bądź jego pełnomocnik.
3. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
4. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty.
5. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Zamawiającego o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.
6. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Peterseen Piotr Pałaszewski
J. H. Dąbrowskiego 181, 60-594 Poznań
PKO BP: 50102055581111151889000023

t: +48 506 246 349
www: http://peterseen.pl
e-mail: peterseen@tlen.pl